Europæisk Forum 08 - Dansk ForberedelseI Danmark samarbejder en lang række foreninger, organisationer og grupper om forberedelse af ESF i Malmø.
Det sker i Danmarks Sociale Forums regi. Siden 2003 har omkring 100 danske organisationer samarbejdet om at holde et dansk forum med jævne mellemrum, næsten hvert år. Der holdes ikke et forum i Danmark i 2008, hvor vi i stedet bruger kræfterne på ESF.

Forberedelsesarbejdet i Danmark handler om mange ting.
Ambitionen er at løfte følgende opgaver i fællesskab:
  • DKSF’s hjemmeside gøres til ESF’s danske hjemmeside. Her lægges oversættelser af program og vigtige dokumenter.
  • Der afholdes månedlige møder, hvor vi gør status og hvor evt. initiativer kan tages i fællesskab. På disse møder kan der også indgås samarbejde om workshops og seminarer på ESF.
  • Vi opsøger danske organisationer og gør dem opmærksomme på de muligheder, ESF i Malmø giver.
  • Vi hjælper svenskerne med at søge penge i det omfang danske organisationer har muligheder, som svenskerne ikke har.
  • Vi undersøger muligheden for fælles transport til Malmø
  • Vi vælger repræsentanter til den nordiske bestyrelse, som melder tilbage til DKSF på de månedlige møder og pr. email. Disse repræsentanter har også til opgave at videreformidle evt. forslag og initiativer fra dansk side på møderne i den nordiske bestyrelse.
  • Vi afholder fælles seminarer om de politiske muligheder og udfordringer, ESF giver.
  • Vi står for at organisere et møde i Verdens Sociale Forums Internationale Råd.
    Mødet finder sted i Københav umiddelbart efter ESF.