Europæisk Forum 08 - Team ESF/sekretariatet

Det er en meget stor opgave, vi har sat os for med forberedelsen af ESF i Malmø. Selvom de svenske organisationer tager det store læs, forventes der et stort engagement og et stort bidrag fra Danmark.

Opgaverne skal løses af de danske foreninger i fællesskab. Der er ikke en central gruppe, som kan tage sig af alle fælles opgaver. Derimod har vi nedsat et sekretariat, som tager sig af indkaldelse til fællesmøderne, hvor eventuelle opgaver fordeles, og som ofte kommer med forslag til de næste skridt. 

I øjeblikket er følgende faste medlemmer af teamet, også kaldet sekretariatet:

Claus Weinreich, [email protected], tlf. 26741443

Kenneth Haar, [email protected], tlf. 23600631

Mikkel Iversen, [email protected],

Thomas Eisler, [email protected], tlf. 26287103 

Safania Eriksen. [email protected], 29901607