De nordiske arrangører - ESF Bestyrelsen

Foreningen ESF Norden 2008 forvaltes af en nordisk bestyrelse, som har overordnet og strategisk ansvar for især: økonomi, personale anliggender og ansættelser, europakontakter og som tager beslutninger omkring foreningens og arbejdsgruppernes budgetter.

Bestyrelsens opgave er at sørge for den praktiske udførelse af ESF 2008 og lette det politiske og idealistiske engagement i forskellige dele af organisationen. Bestyrelsen kalder til samt forbereder medlemsmøder og årsmøde. Bestyrelsen består af foreningens medlemmer og man stræber efter en bred sammensætningen både geografisk, køns-, alders-, og organisationsmæssigt. Bestyrelsen består af 15 medlemmer: 10 medlemmer fra Sverige, 2 fra Danmark, 2 fra Finland og 1 fra Norge.

De danske repræsentanter i bestyrelsen er Maria Jensen og Thomas Eisler (se også under Team ESF/sekretariatet).

Bestyrelsen kan iøvrigt kontaktes via ESF-sekretariatet i Malmø:

Kansliet:
ESF Norden 2008
c/o Kvarnby Folkhögskola
Industrigatan 4
212 14 Malmö

[email protected]

Tlf. +46-(0)709-346 920