De nordiske arrangører - ESF Indmeld din ForeningMedlemsgebyr for Foreningen ESF i Norden:

Alle organisationer, som vil være med i Foreningen ESF i Norden skal snarest muligt betale medlemsgebyr. Gebyret er på 500 kr., 2.000 kr. eller 5.000 kr. afhængig af organisationens størrelse (organisationerne vælger selv, hvor meget de vil betale).
Bemærk, at hvis din organisation vil have stemmeret på de nordiske forberedelsesmøder, skal gebyret være betalt. Alle har dog taleret på møderne.

Medlemsgebyret kan indbetales på følgende konto i Sverige:
  • Plusgirokonto: 45 34 93-9
  • IBAN:SE76 9500 0099 6042 0453 4939
  • SWIFT: NDEASESS
Vær opmærksom på at medlemsskab af foreningen ESF Norden ikke er det samme som deltagerbetaling for organisationer.
Organisationer, der deltager med aktiviteter skal registrere sig på følgende hjemmeside:
http://esf2008.org/registrations