Danmarks Sociale Forum er sat i bero
12. februar 2008

Du kan læse mere om civilsamfundets klimaforum på www.klimaforum09.org

FN’s Klimatopmøde er en afgørende begivenhed, og der vil i den anledning komme tusindvis af gæster til København, herunder mange græsrødder, organisationer, bevægelser og aktivister, der ikke vil være akkrediterede til det officielle topmøde i Bella Centret. Det er i alles interesse, at de føler sig velkomne, og at også deres bidrag til en løsning af klimakrisen tages alvorligt. Derfor er det vigtigt, at miljøorganisationer, græsrødder og det bredere civilsamfund gives en organiseret ramme hvor de kan komme til orde, også udenfor Bella Centret.
Klimaforum skal således danne den fysiske ramme, hvor græsrødder, aktivister og engagerede borgere kan mødes, udveksle synspunkter, fremlægge forslag, lægge pres på forhandlingerne og planlægge demonstrationer og andre aktiviteter under og efter COP15.
Formålet med Klimaforum er at sætte øget fokus på klimaproblemerne, som de opfattes af samfund overalt på jorden, samt oplyse om og debattere visionære, bæredygtige og retfærdige løsninger på klimakrisen.
Det overordnede indholdsmæssige perspektiv for Klimaforum vil være at fremlægge og diskutere bæredygtige løsninger på klimaproblemerne, der forhåbentlig kan munde ud i et katalog over fremadrettede løsningsforslag. Indholdsmæssigt kan Klimaforum opdeles i to typer af aktiviteter: En faglig del bestående af høringer, paneldebatter og udstillinger. En mere aktivistisk del, med plads til store fælles møder, kulturelle arrangementer og forskellige former for happenings.

Tilbage