Danmarks Sociale Forum

>>>>>>> GENNEREL OPMÆRKSOMHED PÅKRÆVET VED BESØG PÅ DANMARKS SOCIALE FORUMs HJEMMESIDE <<<<<<<<< DENNE SIDE ER IKKE OPDATERET

 

DER ER EN NY HJEMMESIDE PÅ VEJ!

 

AL HENVENDELSE KAN RETTES TIL CLAUS WEINREICH, SEKRETÆR FOR DANMARKS SOCIALE FORUM, clwe@ruc.dk

 

TAK, OG UNDSKYLD RODET!

 

 

Velkommen til Danmarks Sociale Forums hjemmeside. Her kan du finde informationer om Social Forum bevægelsen, om den historiske og politiske baggrund, om aktiviteter, om afholdelsen af det seneste Danmarks Sociale Forum i februar 2006 og om det kommende Danmarks Sociale Forum i september 2007.

 

Danmarks Sociale Forum er en del af en global bevægelse, World Social Forum, der i løbet af få år har fået regionale, nationale og lokale aflæggere. Social Forum samler NGO'ere, fagbevægelse, elev- og studenterbevægelse, gadeaktivster og græsrødder under parolen: En anden verden er mulig! Social Forum er en modstand og et aktivt alternativ til den neoliberale verdensdagsorden, der er dominerende lige nu.

 

I februar 2006 blev Sociale Forum afholdt for tredje gang i Danmark, og

det generelle indtryk blandt arrangørerne og deltagerne var glæde over et

vellykket arrangement, både indholdsmæssigt og med hensyn til antallet af

deltagere, som med ca. 2.500 betalende gæster oversteg alle forventninger.

 

Danmarks Sociale Forum er en bevægelse i fremdrift. Det er vigtigt at bruge denne fremdrift fremadrettet og derfor er forberedelserne frem mod næste Sociale Forum allerede i fuld gang. Vi har i foråret udarbejdet et sigtelinjepapir, som danner udgangspunkt for det kommende arbejde. Papiret kan findes her på siden under menuen Baggrund.

 

Hvis din organisation, bevægelse eller forening vil deltage i planlægningen af det kommende Sociale Forum eller blot har generelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på info@socialforum.dk

 

For løbende opdateringer kan du desuden tilmelde dig mailinglisten på denne side.